Steensgaard Advokatanpartsselskab tilbyder juridisk assistance og rådgivning i hele landet. Advokat Jens Steensgaard har over 30 års erfaring og har møderet for Højesteret samt er medlem af foreningen Højesteretsskranken.

Jens Steensgaard er som advokat beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og medlem af Advokatsamfundet. Steensgaard Advokatanpartsselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Forsikring: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1 DK-2100 København Ø, tlf.: 3336 9595, CVR-nr. 20 30 04 34.

Jens Steensgaard har en omfattende erfaring, især inden for erhvervsrådgivning, herunder erhvervsstraffesager, samt for virksomheder med internationale forbindelser, herunder forberedelse af internationale aftaler samt etablering af virksomheder i andre lande. Yderligere har Jens Steensgaard et stort netværk af internationale forretningsforbindelser.

Jens Steensgaard er tidligere medlem af Danske Advokaters internationale Udvalg og har tidligere været etableringsvejleder for Erhvervsfremmestyrelsen.

Han er formand for Ordensudvalget i Danmarks Gymnastik Forbund.

Jens Steensgaard har erfaring inden for følgende områder:

 • Aktionærernes rettigheder
 • Bestyrelsesarbejde
 • CISG
 • E-handel
 • Erhvervs- og produktansvar
 • Erhvervsejendomme
 • Erhvervsstrafferet, bl.a. vedrørende landbrugsrelateret lovgivning
 • Forhandler- og agentaftaler
 • Forsyningsvirksomheder
 • Generationsskifte
 • Immaterialret
 • Interessentskaber
 • International erhvervs- og selskabsret
 • Internationale handelsforhold
 • Internationale kontrakter
 • Joint ventures
 • Kommercielle kontrakter
 • Kommercielle retssager
 • Offentlig ret
 • Omstrukturering af koncerner og selskaber
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Selskabsret
 • Stiftelse af selskaber
 • Virksomhedsoverdragelse/M&A

Sprogkundskaber: Dansk, Tysk og Engelsk

Advokat
Jens Steensgaard